P.H.U. Max - Gaz Sp. J, ul. Portowa 1d, 85 - 757 Bydgoszcz, tel./fax (0 52) 348 96 69 kom. 0606 246 512
 
   Budowa "Pod Klucz"

  • Stacje tankowania lpg - naziemne podziemne
  • Kontenerowe stanowiska do napełniania butli
  • Bazy magazynowe gazu płynnego
  • Instalacje grzewcze przemysłowe i przydomowe
  • Konstrukcje stalowe
  • Rewizje wewnętrzne zbiorników na gaz płynny
  • Badanie zaworów bezpieczeństwa     


 Legalizacja wstępna dystrybutorów LPG

 Doradztwo i szkolenie

  • Serwis
  • Wykonawstwo
  • Projektowanie
 
Wykonanie: Clinton