P.H.U. Max - Gaz Sp. J, ul. Portowa 1d, 85 - 757 Bydgoszcz, tel./fax (0 52) 348 96 69 kom. 0606 246 512

P H U "Max - Gaz" Sp. J
Ul. Portowa 1d
85 - 757 Bydgoszcz

Sekretariat
(+48) 52 348 96 69
Dział handlowy
(+48) 52 348 96 71
Serwis
0602 126 512

e-mail:

Wykonanie: Clinton